Menu

Hackers

In het rijk van de hackers vinden we passie, nieuwsgierigheid en zin om aan nieuwe dingen te bouwen. In dat rijk merk je ook bezorgdheid op, gevoed door een intensiever wordende controle en een oligarchie die het Net wenst over te nemen.

Onderzoek voeren naar het gebruik van materiaal voor controle en diepgaande inspectie van de uitgewisselde goederen in Libië, Syrië of Bahrein. De Arabische activisten tips meegeven om anoniem te kunnen surfen en te ontsnappen aan de cyberpatrouille. Tijdens de opstanden in de Arabische wereld heeft Telecomix dat allemaal proberen te doen.

Gepolitiseerd? De hackers? De etiketten (asociaal, vreemd, zorgwekkend, wat naïef verlicht) die hen vaak worden opgekleefd, geven die politieke idee niet weer. En toch is hacking er niet alleen voor de ‘Lulz’. Vaak was het ook een voedingsbodem voor politieke bijbedoelingen.

Socioloog Dominique Cardon drukt het zo uit: “Bij de start heb je een grote dosis utopie nodig, want die krimpt tijdens het bakproces”. Sommige hackers spelen met het project van een grote maatschappelijke ommekeer. Vier van hen hebben het over de “globale revolutie”, het anarchisme en het decentralisatievermogen ervan, de autonomie ten opzichte van de Staat of nog, datalove.

Twee journalisten die in Groot-Brittannië leven. De eerste, Becky Hogge, beschrijft in haar boek Barefoot in Cyberspace de weg die ze in de wereld van de hackers aflegde. De tweede, onderzoekspecialiste Heather Brooke, bestudeert de inbreng van de digitale wereld in de evolutie van de democratie.

In het rijk van de hackers

Telecomix en de Arabische Lente

Van ethiek naar actie

Dromen en utopieën

De blik van de journalisten

TOR : Un oignon pour les activistes

In het rijk van de hackers van ethiek naar actie Dromen en utopieën De blik van de journalisten
Foto van Jacob Appelbaum
 • Naam:

  APPELBAUM

 • Voornaam:

  Jacob

 • Land:

  Verenigde Staten

 • Bezigheid:

  Onafhankelijke onderzoeker rond informaticaveiligheid, verbonden aan de Universiteit van Washington. Draagt bij tot en promoot het TOR-project.

Vindt hij leuk:
 • de constante uitbreiding van het TOR-netwerk en de ingebruikname van het netwerk door activisten

Vindt hij niet leuk:
 • - aangehouden worden door de grenswachters wanneer hij terugkeert naar de VS (wat al vaker is voorgevallen)

Links :

@ioerror / https://www.torproject.org/

Foto van Tomate
 • Naam:

  URBACH

 • Voornaam:

  Stephan

 • Alias :

  Tomate

 • Land:

  Duitsland / from the Internetz

 • Bezigheid:

  Telecomix-agent, parlementaire consultant voor de Piratenpartij in de deelstaat Berlijn.

Vindt hij leuk:
 • - Egypte indien nodig opnieuw aansluiten op Internet (net als elk ander land dat van het Net werd afgesneden)

Vindt hij niet leuk:
 • - De overdosis aan hacktivisme (tijdens de steun van Telecomix aan de Arabische opstanden raakte hij in een depressie, ondermijnd door wat hij op de beveiligde chats las, en uitgeput door de slapeloze nachten)

Links :

http://www.telecomix.org/

Foto van Okhin
 • Alias :

  OKHIN

 • Land:

  Frankrijk / from the Internetz

 • Bezigheid:

  Telecomix-agent, cypherpunk (volgens het zeer onderscheiden Oxford English Dictionary is dat een persoon die voorstander is van de cryptografie, en deze gebruikt om zich te beschermen tegen aanvallen op de privacy, meer bepaald de aanvallen die uitgaan van overheidsinstanties).

Vindt hij leuk:
 • - bijleren (van Linux tot de wetten die in de Nationale Vergadering werden gestemd)

 • - de do-ocracy

Vindt hij niet leuk:
 • - de Westerse firma’s die spyware verkopen (Bluecoat, Amesys/Bull, Cisco, enz.)

 • - - wanneer het voorvoegsel cyber- te pas en te onpas wordt gebruikt (cyberoorlog, cybercriminaliteit, enz.)

Links :

@okhin / http://www.telecomix.org/ / https://about.okhin.fr/

Foto van Jérémie
 • Naam:

  Zimmerman

 • Voornaam:

  Jérémie

 • Land:

  Frankrijk / from the Internetz

 • Bezigheid:

  Medeoprichter en woordvoerder van la Quadrature du Net, een organisatie die de rechten en vrijheden van de burgers van Internet verdedigt.

Vindt hij leuk:
 • - dat men niet raakt aan de neutraliteit van het Internet

 • - open netwerken, uitwisseling van kennis, de multi-inzetbare burger

Vindt hij niet leuk:
 • - de pogingen om het Web aan regels te onderwerpen, of het nu gaat over ACTA op wereldschaal, a href="http://www.laquadrature.net/fr/HADOPI" target="_blank">Hadopi of Lopssi in Frankrijk, of SOPA en PIPA in de Verenigde Staten.

Links :

@jerezim / http://www.laquadrature.net / http://www.april.org

Foto van Christian Bahls
 • Naam:

  BAHLS

 • Voornaam:

  Christian

 • Land:

  Duitsland

 • Bezigheid:

  Fprichter van Mogis e.V, een organisatie van slachtoffers van seksueel misbruik tijdens de kinderjaren die zich verzetten tegen de blokkering van bepaalde Internetsites.

Vindt hij leuk:
 • - Het werkelijke wissen van beelden van kindermisbruik op het Web, en niet de eenvoudige blokkering van die beelden (“er is altijd nog een manier om de blokkering te omzeilen”), en het voeren van een onderzoek dat reikt tot bij de persoon die die beelden online plaatste.

Vindt hij niet leuk:
 • - De focus op de aanwezigheid van beelden van kindermisbruik op Internet, een focus die ten koste gaat van volledige, andere luiken van die problematiek (volgens Mogis e.V wordt in Duitsland slechts 1% van de gevallen van kindermisbruik met een camera vastgelegd).

Liens :

@ChristianBahls / http://mogis-verein.de/eu/fr

Foto van Isaac Wilder
 • Naam:

  WILDER

 • Voornaam:

  Isaac

 • Land:

  Verenigde Staten

 • Bezigheid:

  ex-Occupy Wall Street, Free Network Foundation

Vindt hij leuk:
 • - Een nieuw Internet

Links :

http://freenetworkfoundation.org

Foto van Becky Hogge
 • Naam:

  HOGGE

 • Voornaam:

  Becky

 • Alias :

  Barefoot Techie

 • Land:

  Verenigd Koningrijk/ cyberespace

 • Bezigheid:

  journaliste die blootvoets door cyberspace kuiert.

Vindt zij leuk:
 • - de “Zeitgeist” van de hackerscommunity proberen te vatten

Vindt zij niet leuk:
 • - de concentratie van cyberspace op een beperkt geheel van punten (60% van het Internetverkeer richt zich op slechts 150 bedrijven)

Links :

@barefoot_techie / http://barefootintocyberspace.com

Foto van Heather Brooke
 • Naam:

  BROOKE

 • Voornaam:

  Heather

 • Land:

  Etats-Unis

 • Bezigheid:

  Journaliste die schandalen onthult, onder meer over de enorme uitgaven van leden van de Engelse Kamer

Vindt zij leuk:
 • - de Engelse Freedom of Information Act van 2000, een wet die een publiek toegangsrecht creëert tot informatie die in overheidshanden is.

Vindt zij niet leuk:
 • - het ‘machismo’ dat ze bij sommige hackers mocht ervaren

Liens :

@brookenews / http://www.heatherbrooke.org

Concepten

Hackers
Hackers inside

Hacker (vast concept met talloze definities – hieronder een selectie daaruit)/p>

1. Mannelijk zelfstandig naamwoord (al houdt niets vrouwen tegen om hackers te zijn). Etymologie: zou afkomstig zijn van het oud-Engelse tohaccian, wat “in stukken hakken” betekent (13e eeuw).

2. Iemand die hacks ontwerpt. De term ‘hack’ zou in de jaren 60 opnieuw in gebruik zijn genomen door de studenten van het Laboratorium voor artificiële intelligentie van het MIT. Een hack was een tip, een snelle omweg om een programma of apparatuur te doen werken.

3. Voor Eric Raymond is een hacker “een persoon die graag de details van programmeerbare systemen verkent en hun potentieel wil maximaliseren.”

Opgelet! Je mag de hacker niet verwarren met de cracker. De cracker kraakt een veiligheidssysteem om in het systeem binnen te dringen. Sinds het begin van de jaren 80 hebben de media de term hacker echter in die betekenis gebruikt.

IRC : Internet Relay Chat
IRC : Internet Relay Chat

In 1988 gecreëerd communicatieprotocol over Internet. Dit continu succesvolle chatmodel (de honderd grootste IRC-netwerken kunnen maar liefst 500 000 gebruikers aan) laat toe rechtstreeks met elkaar te spreken, via discussiekanalen of face to face (meestal volstaat een nickname al).

CCC : Chaos Computer Club
CCC : Chaos Computer Club

Een galactische community van levende wezens die, tegen alle grenzen in, strijden voor de vrijheid van informatie. Zo definieert de CCC zichzelf. Het betreft de grootste groepering van hackers in Europe: hij telt ongeveer 3000 leden. De Club werd in 1981 in West-Duitsland opgericht door Wau Holland, journalist en expert op het vlak van nieuwe technologieën, en een handvol ingewijden. De CCC slaat zijn eerste grote slag thuis in 1984, met de onthulling van de veiligheidsbeperkingen van de Bildschirmtext. Vandaag nog bekritiseert de Club alles wat een buitenmatige en niet-gecontroleerde filing en politiecontrole van burgers bevordert. Onder de laatste wapenfeiten vinden we de onthulling van de Bundestrojaner, malware die de Duitse overheid ontwikkelde om oproepen van verdachten op Internet af te tappen.

Gedistribueerd netwerk
Réseau distribué

In de jaren 60, op het hoogtepunt van de Koude Oorlog, stelde het onderzoek van Paul Baran voor een gedistribueerd netwerk te gebruiken om bescherming te bieden tegen potentiële aanvallen van buitenaf. Een dergelijk netwerk bestond uit een groot aantal knopen in de communicatie-infrastructuur. “Elke knoop wordt verbonden met andere naburige knopen in een soort van roosterconfiguratie [...].” Internet, dat een netwerk van netwerken is, ontwikkelde zich in de jaren 70 en 80 op basis van dat gedistribueerde model. Daarbij waren computers tegelijkertijd dataservers en klanten. Niettemin is het normale Internetgebruik – via het web – van vandaag een client-serverrelatie geworden, namelijk tussen ons en grote dienstverleners zoals Facebook of Google.

Tor
Tor

TOR (The Onion Router) profileert zich als oplossing voor wie anoniem wil surfen.

1. Het doel: je IP-adres verbergen en je online communicatie versleutelen op een deel van het traject op het Net.

2. Comment ça marche ? TOR est à la fois un logiciel (téléchargeable gratuitement et distribué sous licence libre BSD) et un réseau constitué de relais (ou noeuds) maintenus par des volontaires partout dans le monde et qui fait rebondir des communications chiffrées. TOR va chiffrer vos communications plusieurs fois et les acheminer via un ensemble de relais sélectionnés au hasard. Si votre voisin Robert veut visiter le site d'un certain John, Tor va d'abord créer un tunnel crypté jusqu'au premier relais, puis un deuxième vers le second relais, etc. Chaque noeud va décrypter à chaque fois une couche d'information et passer au noeud suivant (d'où l'idée d'oignon). Les noeuds savent juste quel relais leur a donné l'information et à qui ils vont la transférer ensuite. Toutefois, les communications ne sont plus cryptées entre le dernier relais et la destination finale. Mais celui qui tente d'espionner cette partie-là pourra certes se rendre compte du contenu du message mais ne pourra pas remonter jusqu'à l'émetteur. 2. Hoe werkt het? TOR is tegelijkertijd gratis software en een netwerk dat bestaat uit relays (of knopen) die door vrijwilligers overal ter wereld worden onderhouden. Dat open netwerk stuurt versleutelde berichten door. TOR versleutelt je online communicatie meerdere keren en laat deze naar haar bestemming reizen via een verzameling van knopen die willekeurig worden geselecteerd. Uw buurman Robert wil de site van John bezoeken? Dan creëert TOR eerst een geëncrypteerde tunnel tot aan de eerste relay, daarna een tweede naar de volgende relay, enz. Elke knoop ontcijfert telkens een laag van de informatie (vandaar de idee van de ‘ui’) en gaat zo over naar de volgende knoop. De knopen weten alleen van welke relay de informatie komt, en naar welke server ze die gaan doorsturen. De berichten zijn echter niet meer geëncrypteerd tussen de laatste relay en de eindbestemming. Zo kan iemand die dit gedeelte wil bespioneren de inhoud van het bericht wel achterhalen maar niet terugvinden wie de verzender ervan is.

3. A3. Opgelet! TOR is geen wondermiddel. Als je het niet goed gebruikt, verliest het zijn kracht. Het beschermt ook niet tegen malwares. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat het netwerk wordt aangevallen en voor nefaste doeleinden (georganiseerde misdaad, spam, online vandalisme) wordt gebruikt.

DPI : Deep Packet Inspection
DPI : Deep Packet Inspection

DPI: de grondige analyse van de pakketten. Bijvoorbeeld, als je een e-mail verstuurt, verloopt het proces als volgt: het bericht wordt verdeeld in datapakketjes, waarbij elk stuk aanwijzingen bevat over de herkomst en bestemming van het pakket. Dat noemt men de laag 3 (van de 7) van de gegevens van zo’n pakket. De machines bekijken alleen die informatielaag. Jurist Jonathan Zittrain vergelijkt het proces met een avond “onder beleefde mensen” : “sta je te ver van de bar af, [...] dan vraag je of je buurman je een biertje kan bezorgen. Je buurman vraagt het op zijn beurt aan zijn buurman, enz.” het glas bier komt eraan en “aangezien iedereen beleefd is, heeft niemand onderweg van jouw glas gedronken.”. In het geval van DPI is het tegendeel waar: de inhoud wordt in real time doorzocht, en veel meer dan alleen de header. Machines die in de uithoeken van het Web werden geplaatst, onderwerpen de gegevens aan een grondige analyse. Je hoeft geen genie te zijn om de gevolgen te raden van de verkoop van DPI-apparatuur voor illegale onderscheppingen (niet bevolen door een rechter) aan totalitaire (of zelfs aan democratische!) regimes: arrestaties, gecompromitteerde vrijheid van meningsuiting, zelfcensuur, onterechte aanklachten …

Datalove
Datalove

Letterlijk de liefde voor de gegevens. Datalove werd oorspronkelijk naar voren geschoven door Telecomix, en heeft de harten van vele andere hackers weten te stelen. “Datalove is de liefde voor communicatie. Ongeacht het type communicatie. ‘Laat de gegevens zich verspreiden’ wil niets anders zeggen dan ‘houd de communicatie in leven.’

Script-Kiddie
Script-Kiddie

Ook nog script bunny of script kitty genoemd. Een (meestal jong) individu dat geprefabriceerde programma’s of scripts gebruikt om systemen aan te vallen, DDoS-attacks uit te voeren (distributed denial-of-service-aanvallen, waarmee men een site ontoegankelijk wil maken door die te overspoelen met verzoeken) of een website te wissen (door de homepage te wijzigen).